Sjekk den snuoperasjonen - Snudde underskuddet med over hundre millioner kroner!

– Målet for 2020 er at bedriften skal levere fortjeneste.