Sjåføren med smerter etter utforkjøring, ikke mistanke om rus

Sjåføren som endte i grøfta på Kirkeveien var alene i bilen, og hadde smerter. Politiet har ingen mistanke om at han var ruset.