Siste spiker i kista fra Fylkesmannen – får ikke ferdigattest

Tilsynsleiligheten er for stor og utnyttelsesgraden på tomten overskredet. Det konkluderer Fylkesmannen med. Nå har eieren sendt inn endringssøknad.