Siste ord om dette omstridte boligprosjektet må vente på seg

Færder avlyser alle politiske møter. Det betyr at skjebnen til boligprosjektet ved Bruabekken fortsatt er uviss.