Haukevikveien 41:

Eiendommen ser du på hovedbildet til denne saken. Den ligger rett bortenfor Grepan pensjonat på Tjøme.

Her er det søkt om rehabilitering av en betongbrygge som skal være i heller dårlig forfatning.

- De siste års høststormer og høyvann har tatt hardt på bryggen. Bryggen har nå fått såpass omfattende skader at det er stor fare for at den kan rase ut i sjøen, het det i søknaden som ble sendt for en god stund siden.

- Da bryggen antas å være lovlig oppført, er det tiltakshavers rett å kunne vedlikeholde eiendommens bygninger. Likeså å sørge for at området er sikkert for allmenn bruk, ble det argumentert.

Nå har kommunen svart på søknaden, og svaret er nok ikke som eieren hadde håpet på. Det varsles nemlig et mulig avslag på søknaden.

- Vi har gjennomgått arkivet, og har ikke funnet dokumentasjon på at bryggen er lovlig oppført. Dette innebærer at omsøkt tiltak i realiteten innebærer en utvidelse, skriver Færder kommune.

- Dersom dere ønsker søknaden realitetsbehandlet, ber vi om at det sendes oss dokumentasjon som viser at bryggen i sin helhet er lovlig oppført. Dette kan være i form av en godkjent byggemelding eller et luftfoto fra før byggeforbudet og bygningsloven av 1965 trådte i kraft, legger kommunen til.

- På tilgjengelige luftfoto vises det et smalt opparbeidet «dekke» fra årstall 1938 og 1960, skriver kommunen. (Se bildet under)

I dag er bryggen vesentlig større og har en L-form.

Brevikveien 14 F:

På denne adressen på Nøtterøys sydside har kommunen vært på befaring, og de har stilt spørsmål rundt en bod i strandkanten.

Kommunen ville vite når boden ble oppført, hvilken funksjon den har og hvilke tillatelser som ligger til grunn for oppføring av boden.

Og svar har de nå fått.

- Boden ble oppført i 1993 eller 1994, så vidt vi husker. Det er en liten bod på totalt 3 kvadratmeter. Den har i alle år kun vært brukt til svømmevester, fiskeutstyr, leker til barn og barnebarn + oppbevaring av noen hagemøbler på vinteren. Det er dessverre ikke søkt om oppføring av denne lille redskapsboden, men vi vurderer kanskje om det kan være aktuelt å gjøre det nå i ettertid, opplyser grunneier Terje Grytnes Hagen.

Håøya:

Oslofjordens Friluftsråd har vært på befaring på Håøya sammen med Tønsberg og Omegn turistforening.

- Håøya i Tønsbergfjorden har i mange år vært i Forsvarets eie. Nå er det planer om å selge bygningsmassen til private, der deler av øya settes av som friområde. Vi mener det er viktig å se på helheten av øya som etter vår mening har stor verdi for friluftslivet og allmennheten, skriver friluftsrådet på sine facebooksider. Sammen med turistforeningen ønsker de å bidra til at Håøya åpnes for allmenheten.