Siri på Tjøme: - Er det mulig å tette dette boplikt-smutthullet?

Boplikten på Tjøme har som kjent flere smutthull, og ett av dem er knyttet til uregulerte eiendommer. Arbeiderpartiets Siri Foyn sitter i teknisk hovedutvalg, og tok opp muligheten for å tette akkurat dette smutthullet ved å båndlegge områder og gi bestemmelser i kommuneplanen.