Se hytteeierens ønskeliste for Mostranda camping

Det jobbes med en detaljregulering for Mostranda camping på Tjøme. I den forbindelse er det flere som har sendt innspill om hvordan de ønsker at det skal være der. En av dem har hatt hytte i området i mange år.