- På Teie solgte jeg kun mine egne bilder. I løpet av 5,5 år på torvet i Tønsberg, har galleriet forandret seg til noe helt annet. Arbeider fra 40 kunstnere er i min varetekt. Omsetningen har vokst med hundre prosent. Jeg står på trygg grunn økonomisk, sier Kaire (49) fornøyd.

Gallerii har to etasjer. I øvre etasje inn fra gaten er det mest kunsthåndverk og grafikk, mens den nedre delen er galleri.

Bestselger det siste halve året har vært kunstneren Charlotte Engelhaart fra Nesodden. Sverre Bjertnæs er en annen kunstner av nasjonalt format som kunstinteressert reiser til hennes Gallerii for å se.

- Sverre Bjertnæs var på TV forleden. Det førte at jeg fikk besøkende fra Oslo og Moss i galleriet, sier Kitse.

Hun var spent på utviklingen da koronaviruset kom, men pandemien har ikke slått negativt ut.

- Tvert om. Interessen for sjeleføde har vokst de siste par årene. Jeg merker at flere unge er blitt mer bevisste og vil ha noe unikt, sier Kitse.

Flere lokale kunstnere høster stor interesser fra fastboende og turister.

- Stein Smaaskjær er mange opptatt av, sier Kitse og viser oss et hjørne av galleriet med to større malerier signert av Småskjær. Motivene ser ut til å være fra sør i Europa.

- Det stemmer. Han har studert i Italia, informerer Kitse.

En annen populær kunstner som opplever økt etterspørsel i Gallerii er Asdis Olafsdottir, som før hadde hytte på øyene for så å bli fastboende. Opprinnelig kommer hun fra Island.

Egen separatutstilling

Alt arbeidet med å legge til rett for å vise arbeidene til andre kunstnere, har stilt hennes egne bilder noe i skyggen. Året 2022 vil rette på det.

- Jeg fyller 50 år i april. I den anledning jobber jeg med en egen separatutstilling som vil komme i løpet av året, sier Kitse, uten å ville avsløre tema så langt.