Sandefjord-rådmannen anbefaler å gå i dialog om Vestfjordforbindelsen

… men bare dersom fylkeskommunen og Tønsberg kommune også deltar i samtalene.