Er huset ditt under den grønne streken på ett av disse kartene? Da kan det bli revet

Av

Disse to kartene viser hvor Bane Nor ser for seg at jernbanen skal gå sydover fra Tønsberg. En hel haug med boliger og bygninger i Tønsberg og på Nøtterøy kan bli revet.

DEL

Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker

Det var under et møte på fylkeshuset i går at Bane Nor presenterte  trasévalgene de ønsker å jobbe videre med i neste fase av arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik.

Planprogrammet skal nå ut på høring i blant annet kommuner og fylkeskommunen, og vedtas i løpet av 2017. Her skal det avgjøres hvilke alternativer som blir med videre.

LES ALT OM JERNBANEPLANENE I DENNE SAKEN (+)

Det er strekningen mellom stasjonene Tønsberg og Stokke det blir bråk av. Bane Nor foreslår nemlig å kutte ut alternativet med en trasé nær dagens - over Jarlsbergjordene til Semsbyen. De to alternativene man jobber videre med, er Vearkorridoren og Nøtterøykorridoren.

Vearkorridoren

UTSIKT: Dette kan bli fremtidens utsikt fra Slottsfjellet over Byfjorden dersom den såkalte Vearkorridoren blir valgt for nytt dobbeltspor Tønsberg - Stokke. (Illustrasjon: Bane NOR)

UTSIKT: Dette kan bli fremtidens utsikt fra Slottsfjellet over Byfjorden dersom den såkalte Vearkorridoren blir valgt for nytt dobbeltspor Tønsberg - Stokke. (Illustrasjon: Bane NOR)

Vearkorridoren vil ta utgangspunkt i dagens bane ved Eckersbergs gate og gå i en kulvert under nordre del av Slottsfjellet, deretter på bru over Byfjorden og over en kort dagsone på Smørberg.Herfra er banen tenkt å gå i tunnel under Vear til Gile ved østsiden av Akersvannet og i dagen mot Stokke, der stasjonen vil bli liggende noe øst for den gamle.

Ordfører Petter Berg sier alternativene er som å velge mellom pest og kolera (+)

Nøtterøykorridoren

Nøtterøykorridoren tar utgangspunkt i en stasjon nær dagens i Tønsberg sentrum, og følger videre traseen for det tidligere havnesporet ned mot Stensarmen, går i bru over Ringveien og Kanalen og i tunnel under Teieskogen til Munkerekka. Her blir det bru over Vestfjorden og videre forbindelse i dagen opp til Stokke.

Artikkeltags