Kjemper for bedre vilkår og færre ulykker i krevende yrke: – De jobber for ned mot 30 kroner i timen, lager mat ute og går på do i skogen