Så mange tester seg for korona: – Det har vært en markant nedgang

Antall som tester seg stiger i Norge. På Luftveisklinikken på Eik er tallet synkende.