(Tønsbergs Blad)

– Jeg ble sjokkert da hun møtte opp, og ikke holdt seg til avtalen, sier Færder Arbeiderpartis Ruth Martinsen.

Hun sikter til avtalen mellom partifelle Siri Foyn og partiledelsen. Foyn skulle ikke møte i Hovedutvalg for kommunalteknikk så lenge hennes egen ulovlighetssak var til behandling.

Foyn møtte likevel opp uanmeldt i siste møte i utvalget – uten å si fra til verken varaen eller partiledelsen.

På kommunestyremøtet forrige uke forsøkte Felleslista Rødt/SV å erstatte Foyn. Forslaget falt med seks stemmer mot 31. Kandidaten de foreslo var Martinsen.

Martinsen er tidligere byggesakspolitiker, og satt i mange år i hovedutvalget for byggesaker i Nøtterøy kommune. Det var en av grunnene til at Felleslista landet på henne. Den andre var for å unngå å rokke ved partitilhørigheten i utvalget.

– SV ringte og spurte om jeg hadde noe imot at de foreslo meg som kandidat. Jeg hadde ikke noe imot det, og støttet dem da de ønsket å ha et navn fra Arbeiderpartiet, sier Martinsen.

LES OGSÅ: Full debatt da Jørn (R) ville felle Siri (Ap): – Nok er nok

DETTE ER SAKEN:

Skadelig for partiet

Martinsen skjønner godt at Felleslista forsøkte å erstatte Foyn.

– Ja, jeg har forståelse for det. Hun har ikke respektert avtalen med partiet, sier hun.

Det er ikke den eneste grunnen til at hun ikke synes Foyn bør sitte i utvalget. Foyns stemmer i strandsonesaker er ofte ikke i samsvar med partiet og partiprogrammet, ifølge Martinsen.

– Det er frustrerende at hun stemmer mot partiprogrammet. Det synes jeg ikke er riktig. Jeg tenkte det kunne være på sin plass å markere hva jeg synes om det ved å støtte SV, sier hun.

– Er det skadelig for partiet?

– Selvfølgelig skader det partiet når du stemmer mot partiprogrammet. Ikke minst hvis du ikke klarer å forklare det, mener Martinsen.

Hun understreker at utvalgsmedlemmene ikke er bundet i stemmegivningen i alle saker, men synes det er feil å stemme mot partiet når de blir enige om noe, eller det står i programmet.

Ikke overrasket

Martinsen er likevel ikke overrasket over at hun ikke ble valgt inn.

– Jeg var klar over det. Arbeiderpartiet har ikke for vane å kaste folk. Hun har jobbet for partiet i mange år.

– Hva slags reaksjoner fikk du på at du stilte opp som motkandidat?

– Jeg har full rett til å gjøre det. Jeg har også fått forklaring på hvorfor de ikke stemte på meg. Det er ingen som har klandret meg. Og det er heller ikke noen vonde følelser fra min side på at de ikke stemte på meg, sier Martinsen.

LES OGSÅ: Lederen ble irritert da partikollega Siri uanmeldt dukket opp: – Har ikke skjedd noe på fire måneder

Fremstår uryddig

Forklaringen på det er nettopp overenskomsten mellom Foyn og Ap-ledelsen.

– Vi hadde en avtale med Siri Foyn. Gruppa syntes at vi skulle holde oss til den, sier partifelle Karen Lie.

Lederen i Hovedutvalget for kommunalteknikk er tydelig på at Foyn ikke blir å se på møter i utvalget med det første.

– Avtalen er mer offentlig nå, og det ble definert at saken hennes må bli endelig avgjort før hun kan komme tilbake. Hun har akseptert den avtalen.

Samtidig uttaler Lie at hun mener dette er en uheldig sak for partiet:

– Det fremstår uryddig. Det var avtalt at hun ikke skal møte opp, så møtte hun likevel. Det reflekterer dårlig på partiet, sier Lie.

Saken fortsetter under bildet.


LES OGSÅ: Siri (Ap) skulle ikke behandle byggesaker – dukket opp uanmeldt: – Ikke den beste beslutningen hun har tatt

Burde ikke blandet seg

Det betyr ikke at Lie er enig i Felleslistas forsøk på å få Foyn fjernet.

– Jeg synes ikke Felleslista burde ha gjort det. Når vi har kommet med en løsning og sagt fra at avtalen skal videreføres, da blander de seg inn i en annen partiets anliggende.

At Foyn stemmer mot partiet og partiprogrammet har vært diskutert i flere omganger internt, ifølge Lie.

– Hvorfor vil ikke dere erstatte henne?

– Hun er valgt inn. Det er vi som satte henne opp i hovedutvalget. Vi vil heller være tydeligere i gruppa på hvordan våre representanter skal stemme.

Lie legger ikke skjul på at saken har skapt diskusjon innad.

– Ja, det har vært mye debatt, bekrefter hun.

LES OGSÅ: Folket vil at kommunen blir strengere i strandsonesaker: – Synes vi skulle hatt litt mer handlingsrom

En prinsippsak

Debatten i kommunestyremøtet onsdag, og avstemningen som lot Foyn fortsette i hovedutvalget, har ikke gjort at Tone Evy Kalheim (Felleslista Rødt/SV) har endret syn i saken.

– Absolutt ikke. Det er en prinsippsak, slik vi ser det. Det handler om troverdigheten og tilliten til oss som politikere. At vi tar det ansvaret vi har på alvor, og ikke blir oppfattet som at vi spiller med hemmelige kort. Spesielt når det gjelder behandling av saker som berører ens egen situasjon, sier Kalheim.

Fra talerstolen i kommunestyresalen uttalte Fellesliste-kollega Jørn Magdahl at politikerforakt i rikspolitikken ikke alltid har vært uberettiget, med tydelig referanse til reiseregning- og pendlerboligsakene. Ubehagelige avgjørelser i forhold til tillitsvalgte i egne partier har vært helt nødvendig, sa han.

– Det er ganske kraftige uttalelser?

– Ja, det var direkte, men det handler om å kalle en spade for en spade. Den eneste grunnen til at Arbeiderpartiet har fått gjenopprettet troverdigheten nasjonalt, er at de har gjort tydelige grep innad. Det viser ryddighet, sier Kalheim.


LES OGSÅ: Klart flertall for bompenger i Færder: – De fleste synes dette er kjempeviktig

Burde vært en selvfølge

Dispensasjonssaken og ulovlighetssaken mot Foyn er ikke avgjort, understreker Kalheim. Likevel mener hun at det bør være en selvfølge å ikke delta i byggesaksbehandling mens man selv har en uavklart byggesaksprosess mot seg.

– Og i dette tilfellet er det blitt bekreftet og dokumentert ulovligheter, selv om det ikke er bestemt hva sanksjonene eventuelt blir, sier hun.

– Dere fikk påpakning fra flere av de andre partiene, de pekte på at det ikke er kultur i Færder for å mene noe om hvordan andre partier velger kandidatene sine. Hva gjorde at dere likevel gikk til det skrittet?

– Rett og slett fordi Arbeiderpartiet ikke var villige til det selv. Vi hadde håpet de ville det, og jeg hadde selvfølgelig spurt på forhånd. De svarte at de ikke så det som nødvendig, sier Kalheim.

Det var Kalheim på vegne av Felleslista som spurte Ruth Martinsen om å stille. Hun er ikke spesielt overrasket over at stemmegivningen gikk som den gjorde.

– Jeg vet ikke hva jeg hadde forventet. Jeg skjønner jo at alle er lojale innen egne partirekker, og at Høyre og FrP ikke var med, forbauser meg ikke. Foyn stemmer ofte med dem i saksbehandling, sier Kalheim.

LES OGSÅ: Olav (SV) frykter eksplosjon i vansker for barn og unge: – Vi må handle nå

Oppsiktsvekkende

Jørn Magdahl er heller ikke overrasket over utfallet av valget. Han reagerer derimot på det han oppfatter som nær unison rekkeslutning rundt Foyn i det politiske miljøet.

Spesielt fordi Foyn, slik Magdahl oppfatter det, ikke har kommet med noen beklagelse av ulovlighetene.

– Jeg kan forstå at man viser omsorg for en person som havner i en sånn situasjon. Men jeg registrerer at ingen i det politiske miljøet engang kommer med kritikk av de ulovlighetene som faktisk er dokumentert. Kritikken så langt har heller vært rettet mot meg som varsler, det synes jeg er oppsiktsvekkende, sier Magdahl.

Både Kalheim og Magdahl er klare på at de vil følge med på saken videre, og se til at avtalen mellom Foyn og Aps partiledelse blir overholdt.

Tønsbergs Blad har kontaktet Siri Foyn for kommentar i saken. Hun har ikke besvart avisas henvendelser.