Færderprisen 2022:

Vinner: Renate Ottersen


Begrunnelse: Renate Ottersen, som driver Skauen gård på Tjøme, er eneste melkeprodusent i Færder. Gjennom en årrekke har hun dyrket gras til dyra på et stort antall jorder over hele Tjøme. På den måten bidrar hun til å bevare kulturlandskapet og holde gammel innmarksjord i hevd. I tillegg har Renate utviklet Skauen gård til en moderne og effektiv storgård samtidig som hun har tatt vare på og utviklet den gamle gårdsbebyggelsen og kulturen tilknyttet den.

Færderprisen består av et verk av kunstneren Svein Nyhus.

Færderstipendet 2022:

Vinner: Isak Gurrik


Begrunnelse: Isak Gurrik er en rifleskytter som, tross sin unge alder, har rukket å bli en av Norges beste juniorskyttere. Han har allerede en imponerende merittliste på det nasjonale plan, og er i 2022 tatt ut av Norges skytterforbund til å representere Norge i tre internasjonale stevner. Han er svært dedikert til sin idrett og bruker det meste av sin fritid til skytetrening. Han tar for tiden sin videreutdanning på Norges Toppidrettsgymnas, skytelinja. Hans mål er å bli en del av det norske riflelandslaget, som er et av verdens beste. Stipendet har en verdi på 25.000 kroner.

Arrangementet

Pris og stipend for 2022 ble delt ut i forbindelse med et arrangement på Nøtterøy Kulturhus 5. desember. Her markerte kommunen avslutningen av Frivillighetens år 2022 og FNs internasjonale dag for frivillighet med blant annet kake og konsert med Marius Roth Christensen.

- Intensjonen med Frivillighetens år har vært å få flere med, fjerne barrierer for deltakelse og øke kunnskap om frivillig sektor. Gjennom 2022 har derfor kommunen, i samarbeid med lag og foreninger, hatt ekstra søkelys på å skape gode arenaer for frivilligheten, opplyses det på hjemmesidene til kommunen.

På arrangementet 5. desember ble det også delt ut pris for å ha gjennomført flest mulig turer i Nærturstafetten 2022. Dette har vært et signalarrangement i frivillighetens år 2022. Jens Fyhn mottok prisen.