Størst omsetning blant treningssentrene, har selvsagt det veletablerte Active Family AS på Ramdal. Der økte også omsetningen fra 2018 til 2019.

Mens driftsinntektene i 2018 havnet rett under 13 millioner, endte de på omlag 13,6 millioner kroner i fjor.

Også resultatmessig gikk det den rette veien.

I 2018 gikk selskapet med 405.000 kroner i minus før skatt og minus var det også i 2017 og 2016.

I 2019 ble imidlertid minus snudd til pluss. Fasiten er nemlig 380.000 kroner i pluss før skatt.

Reduserte personalkostnader

Går man nærmere gjennom regnskapet, kan man blant annet se at lønnskostnadene er redusert med over én million kroner i løpet av noen få år.

– Vi har de siste årene reorganisert, slik at vi totalt sett er færre ansatte. Vi har blant annet installert nøkkelkort, slik at kundene kan trene fra 05.00 om morgenen til 23.00 på kvelden uten at senteret er bemannet, forklarte Berit Fagereng det med i fjor.

I år måtte Active Family AS, som andre treningssentre, stenge en periode på grunn av korona. Hvordan det påvirket dem, kan du lese mer om her: Koronastøtte: Disse fikk mest penger i april

Tjømes treningssenter

Det andre treningssenteret på øyene befinner seg på Tjøme. Fokus treningssenter AS rakk bare noen få måneders drift i løpet av 2019 siden en søknad om bruksendring ble nødvendig og også tok tid.

På bakgrunn av dette er det heller ikke store tall i regnskapet. For 2019 er det meldt inn driftsinntekter på 346.000 kroner, men kostnadene var større enn som så, og dermed ble det 189.000 kroner i minus før skatt her.

I 2020 vil vi nok se større tall både på inntekts- og utgiftssiden i regnskapet.

(Saken fortsetter under bildet)

Gikk i pluss, men valgte å avvikle

Aquafrisk Fysioterapi og Trening har også tilbudt fysisk fostring på øyene. De avviklet sitt selskap på Nøtterøy på tampen av fjoråret.

Det kan du lese mer om her:

Men 2019-regnskapet var ingen grunn til å stoppe virksomheten. Det forteller nemlig om en omsetning på vel 1,3 millioner kroner og et resultat før skatt på 118.000 kroner i pluss. Det er en betydelig forbedring målt mot 2018 , hvor det ble 62.000 kroner i minus.

(Saken fortsetter under bildet)


Vokser år for år

Øya Sport og Helse på Ramdal er også et firma som sørger for å holde folk i form på øyene. I virksomheten til Daniel Hallanger og Truls Lyngås har det vært en solid omsetningsøkning de siste årene.

I 2016 ble det meldt inn i overkant av 900.000 kroner i driftsinntekter, mens de i 2019 passerte 1,8 millioner med god margin.

Resultatet før skatt endte i fjor med 25.000 koner i pluss mot noe tilsvarende i minus året før.