(Tønsbergs Blad)
 • Reiserådet der Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, forlenges fra 20. august til 1. oktober.
 • Ingen land kalles lenger «grønne» i regjeringens reiseråd. Alle land som til nå har vært grønne, blir «gule». Det blir ikke karanteneplikt for gule land.
 • Disse landene blir røde på smittekartet: Island, Kypros, Malta, Nederland og Polen. Reisende herfra omfattes av karantenekrav fra natt til lørdag. Rødt blir også Færøyene og Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midt-Jylland i Danmark, samt de svenske regionene Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna.
 • Det skal etableres teststasjoner på utvalgte flyplasser, grenseoverganger og havner i hele Norge. Det anslås at det bør opprettes 14 slike i første omgang. Testing er gratis og frivillig.
 • Karantenereglene endres. Karanteneplikten gjelder alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – ikke bare husstandsmedlemmer.
 • Det etableres et nasjonalt smittesporingsteam som skal bistå kommunene ved store utbrudd, bidra til å håndtere smitteoppsporing av utenlandske statsborgere og koordinere smittesporing på tvers av kommuner og fylker, samt på fly og skip.
 • Indre grensekontroll videreføres i ytterligere 60 dager fra 14. august.
 • Innstrammingen for cruisetrafikken forlenges med én uke. Skip med mer enn 100 personer om bord får ikke gå til land i norske havner eller på Svalbard.

Fra 15. august er disse landene og regionene betegnet som røde av Utenriksdepartementet. Reisende herfra er derfor omfattet av karanteneplikt.

 • Andorra
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Frankrike
 • Island
 • Kroatia
 • Kypros
 • Luxembourg
 • Malta
 • Monaco
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Romania
 • Spania
 • Sveits
 • Tsjekkia.
 • Færøyene
 • Hele Sverige unntatt Kalmar, Södermanland og Västerbotten.
 • Disse danske regionene: Sjælland (unntatt hovedstadsområdet) og Midtjylland.

Utenriksdepartementets fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det globale reiserådet er forlenget fram til 1. oktober.