Høyre-Ole advarte, men ble ikke hørt i budsjettdebatten: – Eiendomsskatt kan være eneste utvei fra ny runde i Robek

Barnetrygden holdes utenfor når Nav vurderer behovet for sosialhjelp. Årlig koster det Tønsberg 7,3 millioner kroner. Verdt det, synes Arbeiderpartiet, som utgjør flertallet sammen med Sp, MDG og KrF.