Nå må lastebiler kjøre i boligområder: – Dette blir vrient. Nå er vi bekymret

– Hvor skal lastebilene kjøre? Det er spørsmålet som bedrifter stiller seg når Presterødalléen stenges for trafikk. Svaret de får, bekymrer dem.