- I likhet med Tjøme kommune, var heller ikke Nøtterøy kommune spesielt glad i hytteeiere

Av

I dispensasjonssaker er det strengere for hytteeiere enn for fastboende. Men siden det ikke er boplikt på Nøtterøy, medfører dette at helårsboliger med beliggenhet i strandsonen kjøpes i den hensikt å benytte dem som hytter. Dermed får man lettere dispensasjon for nødvendige tiltak, forhold som kanskje både øyenes innbyggere, hytteeiere og kommunal- og miljøvernministeren burde vie litt oppmerksomhet, skriver blant annet Jens Arvid Andersen i dette innlegget.