Etterlyste gang- og sykkelveien på Tjøme: - Ungene som vokste opp der da den skulle komme er selv foreldre nå

Politikerne i teknisk hovedutvalg fikk sak om trafikksikkerhetstiltak på bordet i sitt møte i dag. Det fikk Siri Foyn (Ap) til å etterlyse en lenge etterlengtet gang- og sykkelvei på Tjøme.