- Det hjelper ikke med fine skoler og barnehager hvis vi bare regulerer boligområder for pensjonister!

Mens folketallet i de fleste Vestfold-kommuner stiger, går det trått i Færder kommune. Mange har meninger om hva som må til for å snu den trenden.