Breili klager i hyttesak: - At dette skal endres etter et politisk skifte, uten utredning, er kritikkverdig

Arkitekt Rune Breili reagerer på at politikerne i teknisk hovedutvalg snur etter klage fra fylkesmannen i saken om tiltak på en fritidseiendom i Sevikveien på Nøtterøy.