Derfor vil Miljøpartiet De Grønne ha boplikt på deler av Nøtterøy

Av

Miljpartiet De Grønne frykter at nye, sjønære leiligheter ender opp som feriesteder i form av sekundærboliger.