Politikerne stemte nei til anneksplanene på denne Tjøme-eiendommen

– En innvilgelse av dispensasjon i denne saken vil kunne føre til en uheldig presedens i lignende saker i fremtiden.