Politiets klare råd får det til å koke på Facebook. Hva gjør du?

Nei, det er ikke lurt å sykle over fotgjengerfeltet. Iallfall ikke uten å ta noen forholdsregler.