Utsolgte show ga uttelling på lønnsslippen

Etter et godt økonomisk år i fjor kunne Sturla Berg- Johansen ta ut en betydelig større lønning enn i 2017.