Pasienten ville ta sitt eget liv, ba om hjelp, men var ikke fornøyd med hjelpen. Fikk delvis medhold i klagen.

En psykiatrisk pasient ville legges inn på grunn av selvmordstanker. Sykehuset i Vestfold svarte at det ikke var et akuttbehov. Noe de fikk medhold ifra Fylkesmannen.