Pasienten følte seg uvel, med smerter i armen. Ble funnet død i sengen bare noen timer senere

Statens helsetilsyn frikjenner involverte helsepersonell og sykehuset, selv om det var avvik fra «god praksis».