Parkeringsbøtene haglet – og spesielt én feil gikk igjen ...

– Det er fort gjort når man er litt stressa.