På et par timer fylte de ti sekker med søppel på denne Tjøme-stranda

Verdens miljødag er 5. juni hvert år. Færder SV markerte dagen med en ryddeaksjon.