Ordføreropprør mot Hareide

– Ikke brems utbyggingen av dobbeltspor syd for Tønsberg! Det er det klare budskapet fra fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) og alle kommuneordførerne i Vestfold og Grenland i et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).