Ordførerne er bekymret over ryktene: – Det er en infeksjonsmaskin

Etter en bekymringsmelding om at noen russ hadde planlagt «rulling», sendte fylkeskommunen ut meldinger til de videregående skolene for å advare mot dette.