(Tønsbergs Blad)

Det sier Tønsberg-ordfører Anne Rygh Pedersen.

Natt til onsdag ble bolig- og kontordelen av bygården Meierigaten 1 i Tønsberg sentrum totalskadet i brann. Dagen etter kunne brannvesenet konstatere at det hadde vært ni utleieenheter i bygget.

Tre personer ble sendt til sykehus, to til legevakten. Brannmannskapene, som ordføreren gir honnør til for innsatsen, klarte å berge dekkverkstedet og -lageret. Hadde flammene spredt seg til dekklageret, kunne brannen utviklet seg til noe langt verre.

– Ikke godkjent

Byggeavdelingen i Tønsberg kommune kunne torsdag opplyse til Tønsbergs Blad at den siste sporbare kontakten med huseier var fra 2006, da en leietaker spurte om det var lovlig å bo der.

Nå kan ordfører Anne Rygh Pedersen fastslå at bygget rett og slett ikke var godkjent til boligformål.

– Hvilke konsekvenser kan det få?

– Jeg vil tro at det kan bli krevende i forhold til forsikringsselskapet at bygården har vært utleid til boliger uten godkjenning. Politiet vil jo etterforske saken. Og dette kan få enda flere konsekvenser. Det er og blir huseier som har ansvaret for at alt er i orden med fysiske tiltak.

– Har god oversikt

– Tønsberg har en liste over bygg som kan være særlig utsatte for brann, enten det skyldes beboerne eller det bygningstekniske. Har dere god nok oversikt?

– Ja, vi har god oversikt både over risikogrupper og hvordan de bor, og bygninger som kan være risikoutsatte brannobjekter. Vi får inn en del bekymringsmeldinger. Grunnlaget for at disse blir sendt er en utfordring. Slike meldinger kan komme fra både beboere og naboer. Og så kan det være problembygninger vi ikke vet om.

Kan stenge bygg

– Om noen leietakere er bekymret for den branntekniske tilstanden der de bor, hvem skal de henvende seg til?

– Kommunen eller brannvesenet, i alle fall om det de er alvorlig bekymret. I verste fall kan brannvesenet stenge et bygg, sier ordføreren, som ikke legger skjul på at det rundt om i kommunen kan være huseiere som tar seg til rette uten at den branntekniske sikkerheten er godt nok ivaretatt.

– Da blir det vanskelig å følge opp, sier hun.

– Kostbart

Loven er klar:

«Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.»

– Følger kommunen godt nok opp denne paragrafen i brannforskriften?

– Det er god dialog mellom kommunen og brannvesenet. Men vi vet at det tar tid å gjennomføre de fysiske tiltakene i kommunale bygg. En del tiltak er også særdeles kostbare. Å montere brannslokningsanlegg er ikke billig, men vi har penger igjen til prosjektet.

Egen ansatt sjekker ulovligheter

Ordføreren peker videre på at kommunestyret har bestemt seg for å gå dypere inn i problematikken rundt brannutsatte bygg i Tønsberg. Kommunen har også ansatt en ekstra person som utelukkende skal se på ulovlige byggeprosjekt og utleieenheter.