Opprøret i fengselet: Slik var de dramatiske timene

Misnøyen skal ha bygget seg opp siden helgen. Tirsdag eskalerte det.