Onsdag skal politikerne diskutere om rivingen av denne villaen kan starte

Fortidsminneforeningen har klaget på at klagene deres ikke når fram.