Onsdag skal politikerne diskutere boplikt: – Kan sikre levende grender

Onsdag kan formannskapet fatte vedtak om å gå videre med boplikt-utredningen i deler av Færder kommune.