Omsetningen til butikken til Anders endte på nesten 70 millioner i fjor

Har gått med overskudd de siste to årene.