Ole Sverre flyttet tilbake til bydelen der han vokste opp. Tallene han har sett nå bekymrer ham.

En ny undersøkelse viser store forskjeller på levekårene i Tønsberg kommunen. Politikerne er bekymret.