Ole Ferdinand kjøpte «et vrak av en kontrabass» til noen tusen kroner - nå selger han den til 160.000 kroner

Ole Ferdinand Storn er en av Norges få instrumentmakere. I verkstedet hans på Teie både bygger og restaurerer han instrumenter verdt flere hundre tusen kroner.