Hvordan blir 2019? – Vi kan trekke paralleller til 30-tallet og det er kanskje ikke så hyggelig

Økonom Erik Steenfeldt Reinert trekker linjer til en turbulent tid når han sammenligner dagens politiske og økonomiske landskap med 30-tallet.