På denne måten sier de nei til arbeidsplasser og mer levende bomiljøer

Når næring blir byttet ut med boliger, mister man også noe viktig på veien.