(Tønsbergs Blad)

Tidligere varslet Færder kommune at det i perioden fra uke 13 til uke 17 vil være behov for innsnevring til ett kjørefelt med lysregulering ved Herstad skole i forbindelse med anleggsarbeid ved skolen.

Nå melder kommunen at perioden med innsnevring forlenges med to uker og starter allerede i uke 11.

Målet med arbeidene er å gjøre området ved Herstad skole sikrere for skolebarna ved at det blir etablert et nytt «Kiss and Ride»-område, samt lysregulert gangfelt over Kirkeveien.

Det nye gangfeltet skal kobles sammen med gang- og sykkelveien som er anlagt over jordet fram til Labakken skole. «Kiss and Ride»-feltet anlegges for barn som skal gå på denne nye skolen.

Arbeidene startet i uke 7 og anleggsperioden vil vare frem til uke 17, 1. mai.