Gå til sidens hovedinnhold

Vil forfølge snikutbyggerne

Artikkelen er over 13 år gammel

Etter valget kan det bli vanskeligere å bygge ulovlig på huset ditt.

Politikerne i teknisk hovedutvalg har gitt signaler om at de ønsker en strengere praksis ved ulovlig bygging.

Utvalget har sett flere eksempler der folk bygger først og spør etterpå. Det er Nøtterøy-politikerne lei av. Nå kan det bli nye regler for å få en slutt på triksingen.

Roser gammel ordning

– Vi har gitt signal til kommuneadministrasjonen om å se nærmere på rutinene, og at de drøfter med nytt hovedutvalg om strengere praksis bør innføres, sier Reidun Sundal (H), som er leder av teknisk hovedutvalg.

Reglene i dag gir utbygger sjansen til å søke i etterkant om å få oppføre det som allerede er bygd. Får de innvilget tiltaket, kan byggingen fortsette. I tilfeller der det er bygd ulovlig og tiltaket heller ikke godkjennes i etterkant, har kommunen flere sanksjonsmuligheter, deriblant dagmulkter og politianmeldelse. I de groveste tilfellene, kan ansvarlig entreprenør miste sin sentrale godkjenning. Sanksjonene tas derimot svært sjelden i bruk. Det kan det bli en forandring på heretter.

Planutvalgsmedlem Unni Hanson fra FrP ville helst satt i sving den gamle bygningskontrolløren, en praksis som forsvant for flere år siden. Hanson tror ordningen med en egen kontrollør vil virke langt mer preventivt på folk enn praksisen som kjøres i dag med bildedokumentasjon fra ansvarlig søker.

– I en byggesak vi nettopp hadde på bordet i hovedutvalget fra Gamleveien på Teie, reagerer jeg på at byggingen ikke ble stanset, på tross av at utvalget ba om det. Det viste seg også at det ble bygd ulovlig her. Slikt må stoppes før det går for langt, sier Hanson.

Hvor grovt må det være?

I den aktuelle saken ble det søkt om tiltaket i etterkant, og kommunen ga en godkjenning. Naboen klagde, og mye grums kom frem da politikerne i planutvalget behandlet klagesaken. Saken utløste til slutt ønsket om innføring av en strengere praksis i byggesaker der noe ulovlig har skjedd underveis.

– Det er vanskelig å innføre ny praksis i slutten av en periode, derfor forelso vi at det nye utvalget drøfter hvilken praksis det vil legge seg på. Hvor grovt skal det være før sanksjonsmulighetene tas i bruk, spør Sundal.