Vil sende formell henvendelse om utredning: – En siste hilsen til Vestfjord-tilhengerne

Har utformet brev med spørsmål om Sandefjord kommune ønsker å bli med på en utredning av Vestfjordforbindelsen.