Advarer mot å bruke mer tid og penger på Vestfjordforbindelsen

Skal man sette befolkningsutvikling og næringsutvikling fullstendig på vent mens man utreder Vestfjordforbindelsen? Er det dette flertallet i Færder vil, spør Erik Holmelin (H).