Nå skal Færder kommune ikke lenger brøyte private veier

Det ble enstemmig vedtatt denne uken.