Fylkesmannen har fått henvendelser fra foresatte, skoler, kommuneledelse og politikere om hva som er tillatt når det gjelder foreldrebetaling for skoleturer. Henvendelsene tydet på variasjoner i praksis og usikkerhet knyttet til reglene. Utdanningsdirektør i Vestfold, Kåre Hoel, sier til ØP Nett at mye tyder på at gratisprinsippet blir brutt, og at dette er noe som må skjerpes inn.

- Reglene her er svært klare, og de er også innskjerpet av Stortinget for et par år siden. Det er rett og slett så enkelt at verken skole eller foreldre kan arrangere skoleturer eller annet hvis det kreves foreldrebetaling, sier Hoel til ØP Nett.

I opplæringsloven heter det blant annet at: «Elevene har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikke kreve at elevene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen, for eksempel undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold eller andre turer». Bestemmelsen gjelder også dersom slike aktiviteter foregår utenfor vanlig skoletid. Det kan heller ikke gis permisjon fra opplæring til en gruppe elever for å delta i skoleturer

- Hva hvis det er foreldrene som arrangerer turer for elevene?

- De samme reglene gjelder her, og også selv om man sier at det er frivillig å bli med. En slik «frivillighet» vil føre til et press på de få som eventuelt ikke har råd til å bli med, og dermed vil dette også være ulovlig.

- Så dette vil i praksis si at foreldrene ikke har mulighet til å arrangere en tur for elevene?

- Et unntak kan være dersom man sørger for å skaffe pengene som skal til gjennom dugnader hvor pengene går til klassekassa. Men å kreve penger fra elevene kan man ikke gjøre.

- Brytes disse bestemmelsene ofte?

- Vi har ingen oversikt om i hvor stor grad reglene brytes, men på bakgrunn av de henvendelsene vi får tyder ting på at det skjer ofte, sier Kåre Hoel.