UP sto på samme sted igjen – over halvparten gikk i «fella»