(Tønsbergs Blad)

Fra 1. januar skal avfallet fram i lyset.

Søpla skal synes

– Folk i Vestfold er allerede flinke, de gjør en god jobb med å kildesortere, sier informasjonssjef Kaia E. Ross Lind i Vesar.

Nå skal vestfoldingene gjøre en ekstra innsats for miljøet.

For å være sikre på at det ikke kastes farlig avfall eller noe som kan gjenvinnes, skal de som jobber på gjenvinningsstasjonene kunne se hva du har i posen.

LES OGSÅ: Fra den spede starten i 2012 har Jonas gjort selskapet til millionbutikk

Bra for miljøet og lommeboka

– Det meste kan gjenvinnes. Og du betaler bare for restavfall, så det blir billigere å sortere avfallet.

Kommer du med svart søppelsekk fylt med noe du vil kvitte seg med, må du være forberedt på å måtte åpne sekken for gjennomsyn.

– Det er bra for miljøet om vi klarer å holde materialene i kretsløpet lenger. Det beste er jo hvis vi utnytter avfallet til å lage nye produkter og nye råvarer, sier Ross Lind.

LES OGSÅ: Matavfallet ditt kan gi deg en gratis overraskelse

Forbudet gjelder i hele Vestfold

Fra oktoberhar gjenvinningsstasjonen hatt en innkjøringsfase der de har informert om forbudet, som startet opp denne uka.

På Rygg gjenvinningsstasjon har de rigget seg til med et bord for å kunne tømme ut det folk har stappet i sekkene.

Forbudet mot de svarte søppelsekkene gjelder for alle gjenvinningsstasjonene i Vestfold.

Klare søppelsekker fås kjøpt i jernvarehandelen, dagligvarebutikker, byggvarehus og på gjenvinningsstasjonene.

LES OGSÅ: Det er ikke ett fett hvor fettet havner

Dette kan leveres på gjenvinningsstasjonene

Følgende kan du levere gratis på alle gjenvinningsstasjonene i Vestfold:

 • Papir/ papp (Kubber med drikkekartonger som leveres på gjenvinningsstasjonen er ikke med i returkatonglotteriet)
 • Plastemballasje (levert i sekk for plastemballasje fra Vesar)
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Ee-avfall
 • Hageavfall
 • Tekstiler (rene og tørre tekstiler leveres i Uff container på området. Kan også  leveres i containere utplassert i ditt nærområde. )
 • Metall
 • Trevirke
 • Impregnert trevirke
 • Vinduer ( kontakt betjeningen)
 • Gips
 • Bygge-/purskum
 • Gulvbelegg
 • Bildekk
 • Jord,sand,stein, grus,fyllmasse
 • Hardplast
 • Isopor (EPS) (På Grinda sorterer ispor som restavfall)

Hardplast er for eksempel: plastmøbler, leker, kasser/bakker, tomme kanner/bøtter/fat/flasker, slanger/rør i ren plast, blomsterpotter og brett.

Dette kan du levere mot betaling:

 • Restavfall

Vesar har ansvaret for gjenvinningsstasjonene på  Rygg, Nordre Foss, Skoppum, Lofterød og Grinda.

KILDE: VESAR

LES OGSÅ: Innfører forbud mot svarte søppelsekker