(Tønsbergs Blad)

– Dette er helt klart noe vi må se på, sier rektor Jan Jan Erling Losnedal på Vear skole.

Under elevrådskonferansen «Vår oppvekst» mandag, sa elevene fra Vear skole at de ønsket mindre lekser. Og at noen elever sitter mye med skolearbeid i helgene.

Vear skole er har elever fra 1. trinn til og med 10. trinn. Det er ungdomsskoleelevene, som sier de har mye lekser.

LES OGSÅ: Denne gjengen skal komme til bunns i hvorfor noen ikke har venner, mens andre har det helt supert

En time lekser skal være nok

– Elevene skal ikke jobbe med lekser i timevis. Samtidig har skolen fokus på å gjøre det godt, og mange elever jobber grundig og har høy motivasjon for å gjøre det bra, sier Losnedal.

– Hvor mye tid bør elevene bruke på lekser?

– En time om dagen må være mer enn nok. I tillegg til den tiden de bruker på å øve til prøver.

Ifølge rektoren får ikke elevene hjemmearbeid fredag, som skal være gjort mandag.

–  Elevene har arbeidsplaner som gjør at de kan planlegge når i uka det passer å jobbe med lekser. For enkelte passer det godt i helga fordi de er opptatt med fritidsaktiviteter i ukedagene, men de skal ikke få lekser fra fredag til mandag.

LES OGSÅ: Elevene slår alarm om for høyt leksepress: – Kan føre til psykiske helseproblemer

Elevene fortalte også at de vurderes faglig flere ganger i uka.

–  Vi har mange former for vurdering, og det stemmer nok at elevene vurderes flere ganger i uken, men ikke nødvendigvis med karakter, sier Losnedal.

I årets Ungdata-undersøkelse var ungdomstrinnet på Vear skole den Tønsberg-skolen, der flest elever svarte at de brukte to timer eller mer på skolearbeid og lekser etter skoletid.

Samtidig svarte 99 prosent av elevene ved skolen at de trives på skolen.

LES OGSÅ: Her er råd til foreldre og ungdom for å få et bra liv

Framovermeldinger er viktig

Bedømming med karakterer praktiseres ulikt i Tønsberg kommune.

På Ringshaug ungdomsskole er semesteret delt inn i prøve- og øveperioder, slik at elevene skiller på når lærerne «har trenerhatten på» og når de «har dommerhatten på», som rektor Mette Krogh kaller det.

Derfor får elevene ved Ringshaug ungdomsskole færre karakterer, i løpet av året, enn tidligere.

– Vi har ikke tatt den vurderingen her. Men vi gir ikke bare karakter, vi jobber med å gi tilbakemeldinger og framovermeldinger, som er viktigere. Uten dem er karakteren ganske verdiløs, sier Losnedal.

LES OGSÅ: Erling og Hedda vil kutte ut lekser – og skolesjefen er egentlig enig med dem

Han ønsker at elevene ikke bare skal se et tall når de får igjen prøver.

– Vi håper ikke elevene bare henger seg opp i karakteren. Alle vurderingssituasjoner handler om å forbedre seg, og det kan like gjerne være medelever som lærer som gir råd om dette, sier Losnedal.

Tallene fra årets Ungdata-undersøkelse viser at 46 prosent av jentene og 35 prosent av guttene ved Tønsbergs ungdomsskoler, sier at de ofte må bruke helgene til skolearbeid. Tallet er slått sammen for alle tre ungdomsskoletrinnene.

MENING: Karakterer i skolen er ingen enkel sak

Får skryt av rektor

Jan Erling Losnedal roser elevrådets innsats på «Vår oppvekst»-konferansen.

– Jeg er stolt av elevene, som har gjort en veldig god jobb, og presentert skolen på en flott måte. Det var en verdifull konferanse, der både elever og politikere gjorde godt inntrykk. Nå er det opp til oss å følge opp, sier Losnedal.

I årets Ungdata-undersøkelse svarte over halvparten, 56 prosent, av ungdomsskolejentene i Tønsberg at de blir stresset av skolearbeidet, mens 35 prosent av guttene har svart det samme.

LES OGSÅ: Er du ung og bor i Vestfold? Last opp bilder til en stor utstilling

LES OGSÅ: Unge trener mye – og stadig mer utenom idrettslagene

LES OGSÅ: Må vi skjerme barna?

Dagens ungdom

En gjennomsnittlig tenåring på ungdomsskoletrinnet:

■ Drikker ikke alkohol

■ Bruker ikke hasj

■ Liker foreldrene sine

■ Har en venn

■ Driver med fritidsaktivitet

■ Trener minst to ganger i uka

■ Har tenkt å ta utdannelse

■ Trives i livet sitt, spesielt hvis han er gutt

■ Tror de vil få et lykkelig liv.

■ Kilde: Ungdata-undersøkelsen 2017